Inschrijfgeld, contributie en gebruik rijhal

Inschrijfgeld, contributie en gebruik rijhal.( vanaf 2013)

Inschrijfgeld:

Leden van de ruiterclub betalen eenmalig inschrijfgeld.

Voor volwassen leden bedraagt het inschrijfgeld €100. voor jeugdleden €50.

Korting inschrijfgeld is voor elk volgend gezinslid 25%.

Daarnaast betaalt elk lid een jaarlijkse contributie van € 200.–

Behalve leden kent de ruiterclub ook ondersteunende leden. Deze bestaat uit oud leden die

geen paard meer bezitten, maar in de toekomst weer rijdend lid willen worden.

(deze leden hoeven dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen)

Of dat zijn diegenen die zelf geen paard hebben of zelf niet paardrijden maar de vereniging

een warm hart toedragen. Ondersteunende leden betalen € 15.– per jaar.

Lessen:

Elk rijdend lid heeft recht op één verenigingles per week (kan dressuur of springles zijn),

mits er plaats is in de lessen. Wil je deelnemen aan de les, geef dit dan even door.

Je krijgt dan vanzelf bericht of en wanneer je bent ingedeeld.

Zijn de lessen vol kom je op een wachtlijst, wel kan het voordoen dat leden zich afmelden

voor een verenigingles je gebeld wordt dat je in die les mee kan rijden.

Dit houd dan niet automatisch in dat je recht heb op deze plek.

Het afmelden voor de verenigingsles moet een dag van te voren voor 20.00u gebeuren.

Neem je deel aan twee verenigingslessen moet je voor een les €5. betalen.

De lessen vinden plaats op woensdagavond (springlessen) van 19.00 t/m 21.00u.

Op vrijdagavond (dressuurlessen) vanaf 19.00 t/m 21.00u ,op zaterdagochtend is er nog een

dressuurles van 10.0 t/m 11.00u.

Rijhal:

Rijdende leden ontvangen na betalen van €20. borg en het invullen van een sleuteloverdracht

formulier een sleutel die toegang tot de rijhal en de wc ruimte geeft, waar de EHBO spullen

hangen. Tevens hangt op de zadelplaats een les rooster van privé lessen van leden.

Buiten vereniginglessen, concoursen, slepen van de bakken of andere activiteiten kan men als

rijdend lid gebruikmaken van de buitenbak of de rijhal.

Bij gebruik van springmateriaal (opzetten van hindernissen) moet men de hoefslag vrijlaten

zodat andere leden ook gebruik kunnen maken van de buitenbak c.q rijhal.

Type fouten onder voorbehoud!